Milí přátelé cévních přístupů, dovolujeme si Vás pozvat na 9. sympozium České společnosti pro cévní přístup, které se uskuteční ve čtvrtek 15.11.2019 v Praze, v krásném hotelu Jalta na Václavském náměstí. Sympozium je tradičním mezioborovým setkáním sester, lékařů a ostatních specialistů, kteří se starají o pacienty s přístupem k dialýze. Letošní program bude nově rozšířen…

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 IČ: 00064165, tel. 224 961 111 Centrum pro cévní přístupy VFN a 1. LF UK pořádá Workshop Duplexní dopplerovská ultrasonografie dialyzačních cévních zkratů dne 27. 3. 2019 v knihovně 3. interní kliniky VFN Seminář je určen pro lékaře. Alespoň základní zkušenost s ultrasonografií…

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, pohody a úspěchů! Česká společnost pro cévní přístup