Vzdělávání

 • Prohlubujeme odbornou spolupráci
 • Vytváříme prostor pro diskuze odborníků
 • Zvyšujeme úroveň péče o pacienty s cévními přístupy
O společnosti


Česká společnost pro cévní přístup o.s.
U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
info@cevni-pristup.cz

Odborné akce

 • Organizujeme odborná sympozia
 • Pořádáme vzdělávací workshopy
 • Zajišťujeme edukační programy
Aktuálně

  • Přinášíme vám aktuality z oboru
  • Spolupracujeme se zahraničními organizacemi
  • Sledujeme aktuální trendy v možnostech léčby

Česká společnost pro cévní přístup

Naše společnost vznikla na jaře 2010. Jejím cílem je sdružovat odborníky z řad lékařů, sester, radiologických asistentů i techniků zabývajících se cévními přístupy především pro hemodialýzu a plazmaferézu.

Problematika cévních přístupů je typicky mezioborová – stojí na pomezí cévní chirurgie, nefrologie, intervenční radiologie, ultrasonografie a kardiologie. Bohužel pro většinu odborníků těchto oborů zůstává problematika cévních přístupů na okraji jejich zájmu, což mívá negativní důsledky pro pacienty. Přitom je známo, že komplikace cévních přístupů jsou nejčastější příčinou morbidity hemodialyzovaných pacientů a náklady na řešení komplikací představují ve Spojených Státech 30-40% nákladů na hemodialyzační program. Všechny tyto důvody nás vedly k založení nové odborné společnosti. V Evropě a v USA již řadu let existují podobné společnosti – Vascular Access Society a Vascular Access Society of the Americas.

Česká společnost pro cévní přístup si klade za cíl prohloubit odbornou spolupráci a úroveň péče o nemocné s cévními přístupy a pořádat edukační akce pro odborné pracovníky pečující o cévní přístupy.

Pokud se staráte o cévní přístupy a/nebo Vás tato problematika zajímá, přijměte prosím pozvání k členství v naší společnosti. Členové budou informováni o novinkách z oboru, o tuzemských i mezinárodních akcích týkajících se cévních přístupů. Členové budou mít možnost konzultací s domácími a zahraničními odborníky.


Informace pro veřejnost


Aktuality

X. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI 2020 ZRUŠENO

Plánované X. sympozium České společnosti pro cévní přístupy se v roce 2020 konat NEBUDE z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Všichni doufáme, že se podaří COVID-19 co nejdříve zažehnat. Předběžně tedy v roce 2021 v Olomouci. Současně zatím nechystáme plánované workshopy. Přejeme všem hodně zdraví a síly. Výbor ČSCP ...
ČTĚTE VÍCE

POZOR! ZMĚNA BĚŽNÉHO PLATEBNÍHO ÚČTU ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP

Vážení členové České společnosti pro cévní přístup, banka Expobank, u které máme vedený běžný účet již od našeho založení, učinila neočekávaný krok a běžný účet nám vypověděla. Proto prosíme, abyste členské příspěvky posílali na náš nový účet vedený u Fio banky. Číslo nového účtu je: 2601643721 / 2010 Jako specifický symbol uvádějte: 001 Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení ...
ČTĚTE VÍCE

IX. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP – PROGRAM

PROGRAM REGISTRACE: 08:00-08:55 hod. SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA: 09:00-09:20 hod. Farmakologické zajištění cévních přístupů pro hemodialýzu – současná situace v ČR, O. Myslivec, J. Malík ...
ČTĚTE VÍCE

IX. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP

Mílí přátelé cévních přístupů,dovolujeme si vás pozvat na 9. sympozium České společnosti pro cévní přístup, které se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2019 v Praze, v krásném hotelu Jalta na Václavském náměstí a informovat vás, že zvýhodněná registrace byla zahájena. Sympozium bude jako vždy mezioborovým setkáním sester, lékařů (chirurgů, nefrologů, kardiologů, intervenčních radiologů a angiologů) a ostatních specialistů, kteří zakládají přístup k dialýze nebo se ...
ČTĚTE VÍCE

Fyzikální vyšetření před založením A-V zkratu

Jaký je postup fyzikálního vyšetření před samotným zavedením A-V zkratu? Vše vám názorně ukáže a vysvětlí na tomto videu MUDr. Marcela Slavíková ...
ČTĚTE VÍCE

Sponzoři


GENERÁLNÍ SPONZOR