Vzdělávání

  • Prohlubujeme odbornou spolupráci
  • Vytváříme prostor pro diskuze odborníků
  • Zvyšujeme úroveň péče o pacienty s cévními přístupy
O společnosti


Česká společnost pro cévní přístup o.s.
U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
info@cevni-pristup.cz

Odborné akce

  • Organizujeme odborná sympozia
  • Pořádáme vzdělávací workshopy
  • Zajišťujeme edukační programy
AktuálněČeská společnost pro cévní přístup

Naše společnost vznikla na jaře 2010. Jejím cílem je sdružovat odborníky z řad lékařů, sester, radiologických asistentů i techniků zabývajících se cévními přístupy především pro hemodialýzu a plazmaferézu.

Problematika cévních přístupů je typicky mezioborová – stojí na pomezí cévní chirurgie, nefrologie, intervenční radiologie, ultrasonografie a kardiologie. Bohužel pro většinu odborníků těchto oborů zůstává problematika cévních přístupů na okraji jejich zájmu, což mívá negativní důsledky pro pacienty. Přitom je známo, že komplikace cévních přístupů jsou nejčastější příčinou morbidity hemodialyzovaných pacientů a náklady na řešení komplikací představují ve Spojených Státech 30-40% nákladů na hemodialyzační program. Všechny tyto důvody nás vedly k založení nové odborné společnosti. V Evropě a v USA již řadu let existují podobné společnosti – Vascular Access Society a Vascular Access Society of the Americas.

Česká společnost pro cévní přístup si klade za cíl prohloubit odbornou spolupráci a úroveň péče o nemocné s cévními přístupy a pořádat edukační akce pro odborné pracovníky pečující o cévní přístupy.

Pokud se staráte o cévní přístupy a/nebo Vás tato problematika zajímá, přijměte prosím pozvání k členství v naší společnosti. Členové budou informováni o novinkách z oboru, o tuzemských i mezinárodních akcích týkajících se cévních přístupů. Členové budou mít možnost konzultací s domácími a zahraničními odborníky.


Informace pro veřejnost


Aktuality

XII. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP (14. 11. 2023, RCO Olomouc)

XII. Sympozium pro cévní přístup bude 14. 11. 2023 v RCO v Olomouci. Informace k registraci (registrační poplatky; platební možnosti; zrušení registrace; aktivní účast; důležité termíny; pokyny pro autory abstraktů; Sekretariát symposia) naleznete ZDE (https://cevni-pristup.cz/registrace/) >>. Dead line pro abstrakty do 30. 9. 2023. O přijetí přednášky budete informováni do 15. 10. 2023 ...
ČTĚTE VÍCE

WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ (13.11.2023 v Olomouci)

Milí přátelé cévních přístupů, dovolte, abychom Vás jménem České společnosti pro cévní přístup pozvali na WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ dne 13. 11. 2023 v Olomouci. Rezervujte si prosím místo v diáři. O otevření on-line registrace Vás budeme informovat ...
ČTĚTE VÍCE

WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ (1. 6. 2023, Praha)

Milí přátelé cévních přístupů, dovolte, abychom Vás jménem České společnosti pro cévní přístup pozvali na  WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ dne 1. 6. 2023. Podrobnosti viz příloha *.PDF >> ...
ČTĚTE VÍCE

XII. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP (14. 11. 2023, RCO Olomouc)

Milí přátelé cévních přístupů, dovolte, abychom Vás jménem České společnosti pro cévní přístup pozvali na XII. sympozium dne 14. 11. 2023 v RCO Olomouc. Rezervujte si prosím místo v diáři, velmi rádi Vás na této odborné akci uvítáme. Registrace sponzorů sympozia je u pokladníka společnosti MUDr. Jana Kaván (na emailu jan.kavan@vfn.cz) ...
ČTĚTE VÍCE

WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ (2. 3. 2023)

Milí přátelé cévních přístupů, dovolte, abychom Vás jménem České společnosti pro cévní přístup pozvali na  WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ dne 2.3.2023.  Podrobnosti viz příloha ...
ČTĚTE VÍCE

ZÁPIS Z VOLEB ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP

Zápis z voleb České společnosti pro cévní přístup - https://cevni-pristup.cz/wp-content/uploads/2023/01/zapis-volby-CSCP-2023.pdf ...
ČTĚTE VÍCE

VAS 2023

13th Congress of the Vascular Access Society (27th to 29th April 2023 - Porto) ...
ČTĚTE VÍCE

X. sympozium České společnosti pro cévní přístup proběhlo 25.listopadu 2021 v Olomouci, letos poprvé hybridní formou. Bylo tedy možné se účastnit prezenčně i on-line.

X. sympozium České společnosti pro cévní přístup proběhlo 25.listopadu 2021 v Olomouci, letos poprvé hybridní formou. Bylo tedy možné se účastnit prezenčně i on-line. Sympozium zaznamenalo četné pozitivní ohlasy ...
ČTĚTE VÍCE

VAVASC study

Mezinárodní multicentrická prospektivní studie zaměřená na validaci AVAS klasifikace (doi: 10.1093/ckj/sfaa189) která bola vytvořená pro pacienty s potřebou AVF. Studie je zahájená a účast nových center je vítaná. Pro více detailů navštivte prosím https://www.vavasc.com anebo napište na  vavasc@vavasc.com  ...
ČTĚTE VÍCE

SPONZOŘI SPONZOŘI

SPONZOŘI
SPONZOŘI
SPONZOŘI