Vzdělávání

 • Prohlubujeme odbornou spolupráci
 • Vytváříme prostor pro diskuze odborníků
 • Zvyšujeme úroveň péče o pacienty s cévními přístupy
O společnosti


Česká společnost pro cévní přístup o.s.
U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2
info@cevni-pristup.cz

Odborné akce

 • Organizujeme odborná sympozia
 • Pořádáme vzdělávací workshopy
 • Zajišťujeme edukační programy
Aktuálně

  • Přinášíme vám aktuality z oboru
  • Spolupracujeme se zahraničními organizacemi
  • Sledujeme aktuální trendy v možnostech léčby

Česká společnost pro cévní přístup

Naše společnost vznikla na jaře 2010. Jejím cílem je sdružovat odborníky z řad lékařů, sester, radiologických asistentů i techniků zabývajících se cévními přístupy především pro hemodialýzu a plazmaferézu.

Problematika cévních přístupů je typicky mezioborová – stojí na pomezí cévní chirurgie, nefrologie, intervenční radiologie, ultrasonografie a kardiologie. Bohužel pro většinu odborníků těchto oborů zůstává problematika cévních přístupů na okraji jejich zájmu, což mívá negativní důsledky pro pacienty. Přitom je známo, že komplikace cévních přístupů jsou nejčastější příčinou morbidity hemodialyzovaných pacientů a náklady na řešení komplikací představují ve Spojených Státech 30-40% nákladů na hemodialyzační program. Všechny tyto důvody nás vedly k založení nové odborné společnosti. V Evropě a v USA již řadu let existují podobné společnosti – Vascular Access Society a Vascular Access Society of the Americas.

Česká společnost pro cévní přístup si klade za cíl prohloubit odbornou spolupráci a úroveň péče o nemocné s cévními přístupy a pořádat edukační akce pro odborné pracovníky pečující o cévní přístupy.

Pokud se staráte o cévní přístupy a/nebo Vás tato problematika zajímá, přijměte prosím pozvání k členství v naší společnosti. Členové budou informováni o novinkách z oboru, o tuzemských i mezinárodních akcích týkajících se cévních přístupů. Členové budou mít možnost konzultací s domácími a zahraničními odborníky.


Informace pro veřejnost


Aktuality

IX. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP – PROGRAM

PROGRAM REGISTRACE: 08:00-08:55 hod. SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA: 09:00-09:20 hod. Farmakologické zajištění ...
ČTĚTE VÍCE

IX. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CÉVNÍ PŘÍSTUP

Mílí přátelé cévních přístupů,dovolujeme si vás pozvat na 9. sympozium ...
ČTĚTE VÍCE

WORKSHOP DUPLEXNÍ DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE DIALYZAČNÍCH CÉVNÍCH ZKRATŮ

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, 128 08 ...
ČTĚTE VÍCE

Fyzikální vyšetření před založením A-V zkratu

Jaký je postup fyzikálního vyšetření před samotným zavedením A-V zkratu? ...
ČTĚTE VÍCE

Sponzoři


GENERÁLNÍ SPONZOR