Jaký je postup fyzikálního vyšetření před samotným zavedením A-V zkratu? Vše vám názorně ukáže a vysvětlí na tomto videu MUDr. Marcela Slavíková.    

Pro kvalitní léčbu pacientů se selháním ledvin a nutností použití eliminačních očišťovacích metod je potřeba zajistit kvalitní cévní přístup. Nejen cévní přístup, ale také všestrannost a vzdělanost sester pracujících na dialyzačních odděleních a odděleních ARO a JIP, kde se eliminační metody provádějí, je velmi důležitá.   SOUHRN Zásadou kvalitní a adekvátní léčby pacientů se selhávající…

Restenóza brachiocephalické žíly po centrálním dialyzačním katétru: Nejčastější příčinou uzávěru centrální žíly je dlouhodobě zavedený centrální žilní katétr, který mechanicky dráždí žílu, což vede k proliferaci vaziva, tvoření vazivové stenózy a při progresi stenózy až k uzávěru žíly. Postupně s progresí stenózy dochází k vytváření kolaterálního řečiště. V prezentovaném případě se jedná o dialyzovaného pacienta,…

Angiografie málo častého typu dialyzačního zkratu – protetický zkrat do oblouku na pravé paži, kdy oblouk je nezvykle otočen proximálně. Arteriální anastomóza je end to side na a.brachialis uprostřed paže, venózní anastomóza je na v.basilika pod axilou. Na venózním raménku protézy jsou drobná pseudoaneurysmata po punkcích. Venózní anastomóza je stenotická. Legenda k obrázku: AB –…

Basilic vein transposition fistula with high brachial artery bifurcation using modified micro-surgery technique. Zdroj: http://www.vascularaccesssociety.com/education