Vítáme Vás v sekci PRO PACIENTY

Naleznete zde užitečné informace a odkazy týkající se cévního přístupu u pacientů s onemocněními, jejichž léčba vykazuje velký nápor pro pacientův cévní systém. Například u hemodialyzovaných pacientů jsou komplikace cévních přístupů velmi časté.

Problematika cévních přístupů stojí na pomezí cévní chirurgie, nefrologie, intervenční radiologie, ultrasonografie a kardiologie.

Česká společnost pro cévní přístup si klade za cíl prohloubit odbornou spolupráci a úroveň péče o nemocné s cévními přístupy a zároveň poskytnout informační podporu a odborné poradenství pacientům a jejich rodinám.

Dotazy na odborníky – členy České společnosti
pro cévní přístup můžete klást na adrese

info@cevni-pristup.cz

CHRAŇTE SVŮJ CÉVNÍ PŘÍSTUP PRO DIALÝZU

Péče o cévní přístup podle americké Northwest Renal Network

Informace pro pacienty

Informace pro pacienty s cévními přístupy.

OŠETŘENÍ CÉVNÍ SPOJKY

JAROSLAVA VEVERKOVÁ

Máte dotaz, připomínku k obsahu webu nebo námět na téma, kterému bychom se mohli věnovat? NAPIŠTE NÁM!

SPONZOŘI
SPONZOŘI
SPONZOŘI