Vítejte na stránkách České společnosti pro cévní přístup!

male-female-doctors25-1024x683

Problematika cévních přístupů je typicky mezioborová – stojí na pomezí cévní chirurgie, nefrologie, intervenční radiologie, ultrasonografie a kardiologie. Bohužel pro většinu odborníků těchto oborů zůstává problematika cévních přístupů na okraji jejich zájmu, což mívá negativní důsledky pro pacienty. Přitom je známo, že komplikace cévních přístupů jsou nejčastější příčinou morbidity hemodialyzovaných pacientů a náklady na řešení komplikací představují ve Spojených Státech 30-40% nákladů na hemodialyzační program. Všechny tyto důvody nás vedly k založení nové odborné společnosti. V Evropě a v USA již řadu let existují podobné společnosti – Vascular Access Society a Vascular Access Society of the Americas.

Česká společnost pro cévní přístup si klade za cíl prohloubit odbornou spolupráci a úroveň péče o nemocné s cévními přístupy a pořádat edukační akce pro odborné pracovníky pečující o cévní přístupy.

Pokud se staráte o cévní přístupy a/nebo Vás tato problematika zajímá, přijměte prosím pozvání k členství v naší společnosti. Členové budou informováni o novinkách z oboru, o tuzemských i mezinárodních akcích týkajících se cévních přístupů. Členové budou mít možnost konzultací s domácími a zahraničními odborníky.

Jak se stát členem

Pokud se chcete stát členem České společnosti pro cévní přístup, stáhněte si přihlášku ZDE. Vytiskněte, vyplněnou a oskenovanou přihlášku odešlete na sekretariat@cevni-pristup.cz .

Nebo vyplněnou přihlášku
odešlete poštou na adresu:

Česká společnost pro cévní přístup z.s.
U Nemocnice 2
Praha 2 – 128 08

Příspěvky

Po zaplacení ročního členského příspěvku 350,- Kč se stáváte členem naší společnosti, o čemž budete informováni emailem .

Bankovní spojení na ČSCP: 2601643721/2010, spec.symbol: 001, do zprávy pro příjemce, prosím, uvádějte své jméno a příjmení, abychom mohli platbu jednoznačně identifikovat.

I na rok 2020 zůstává výše příspěvku
stejná, tedy 350 Kč

Stanovy společnosti ke stažení

Pokud se staráte o cévní přístupy a/nebo Vás tato problematika zajímá, přijměte prosím pozvání k členství v naší společnosti. Členové budou informováni o novinkách z oboru, o tuzemských i mezinárodních akcích týkajících se cévních přístupů. Členové budou mít možnost konzultací s domácími a zahraničními odborníky.

Výbor společnosti

prof. MUDr. Jan Malík, CSc.

Předseda společnosti
Obory: ultrasonografie, kardiologie

MUDr. Eva Chytilová, Ph. D.

Místopředsedkyně společnosti
Obor: ultrasonografie, kardiologie

MUDr. Jan Kaván

Pokladník
Obor: intervenční radiologie

MUDr. Marcela Slavíková

Čestná předsedkyně společnosti
Obory: cévní chirurgie

MUDr. Alžběta Svobodová

Členka
Obory: cévní chirurgie

MUDr. Satu Pešičková, Ph.D.

Předsedkyně revizní komise
Obory: nefrologie

MUDr. Radka Lainková

Revizní komise
Obory: cévní chirurgie

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

Revizní komise
Obor: intervenční radiologie

Máte dotaz, připomínku k obsahu webu nebo námět na téma, kterému bychom se mohli věnovat?


SPONZOŘI
SPONZOŘI
SPONZOŘI