Mílí přátelé cévních přístupů,dovolujeme si vás pozvat na 9. sympozium České společnosti pro cévní přístup, které se uskuteční

ve čtvrtek 14. 11. 2019 v Praze, v krásném hotelu Jalta na Václavském náměstí a informovat vás, že zvýhodněná registrace byla zahájena.

Sympozium bude jako vždy mezioborovým setkáním sester, lékařů (chirurgů, nefrologů, kardiologů, intervenčních radiologů a angiologů) a ostatních specialistů, kteří zakládají přístup k dialýze nebo se o něj a o pacienty s ním starají.

Zvýhodněná registrace k aktivní (přednášející) i pasivní účasti je zahájena, registrační formulář a program naleznete na:
https://iqevent.cz/ceska-spolecnost-pro-cevni-pristup-sympozium/

Za Českou společnost pro cévní přístup se na Vás těší
Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.

Pozvánka ve formátu PDF je ZDE ke stažení >>