Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165, tel. 224 961 111
Centrum pro cévní přístupy VFN a 1. LF UK

pořádá

Workshop Duplexní dopplerovská ultrasonografie dialyzačních cévních zkratů
dne 27. 3. 2019 v knihovně 3. interní kliniky VFN

Seminář je určen pro lékaře. Alespoň základní zkušenost s ultrasonografií před workshopem
významně zvýší jeho přínos.
Kapacita: 12 účastníků (toto nízké číslo zaručuje možnost samostatného vyšetřování)
Způsob přihlášení: odkaz na přihlášení ZDE
Cena workshopu: 1600,- bez DPH (21 %), faktura Vám bude vystavena a zaslána po přihlášení.

Program:

Teoretická část
(čas: 09:00-12:00, místo: knihovna 3. interní kliniky VFN (U nemocnice 1, Praha 2)
1. Indikace a správné nastavení přístroje (prof. J. Malík)
2. Základní postup při ultrasonografii cévního zkratu (MUDr. E- Chytilová)
3. Aneuryzmata a pseudoaneuryzmata v USG obraze (MUDr. Z. Krupičková)
4. Stenózy – lokalizace a kvantifikace pomocí USG (MUDr. E. Chytilová)
5. Ischémie ruky (prof. J. Malík)
6. Předoperační USG vyšetření (MUDr. E. Chytilová)

Praktická část
(čas: 13:00-16:00, místo: echokardiografická laboratoř 3. Interní kliniky VFN, vchod A 10, 1.p.)
Vyšetřování několika pacientů s dialyzačním zkratem za přítomnosti sonografisty se zkušeností
s vyšetřováním dialyzačních zkratů.
Závěr (16:00-16:30): dotazy vycházející ze samostatných vyšetření , zhodnocení workshopu.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu č.16 ČLK.

Veškeré informace ke stažení naleznete zde: ČLK_Ultrasonografie