Restenóza brachiocephalické žíly po centrálním dialyzačním katétru:

Nejčastější příčinou uzávěru centrální žíly je dlouhodobě zavedený centrální žilní katétr, který mechanicky dráždí žílu, což vede k proliferaci vaziva, tvoření vazivové stenózy a při progresi stenózy až k uzávěru žíly. Postupně s progresí stenózy dochází k vytváření kolaterálního řečiště. V prezentovaném případě se jedná o dialyzovaného pacienta, který má chronicky uzavřené centrální žilní řečiště oboustranně, a nemá dialyzační zkrat. Pacient je tedy závislý na centrálním dialyzačním katétru. Aby tento bylo možno zavést, museli jsme provést zprůchodnění uzavřené brachiocephalické žíly. Po sedmi týdnech si pacient dialyzační katétr nechtěně vytáhl. Angiografie ukázala restenózu brachiocephalické žíly se zachovaným kanálem po katétru (červená šipka). Byla nutná rePTA, která byla úspěšná, poté mohl být znova zaveden centrální dialyzační katétr.

CategoryFoto a Video