Angiografie málo častého typu dialyzačního zkratu – protetický zkrat do oblouku na pravé paži, kdy oblouk je nezvykle otočen proximálně. Arteriální anastomóza je end to side na a.brachialis uprostřed paže, venózní anastomóza je na v.basilika pod axilou. Na venózním raménku protézy jsou drobná pseudoaneurysmata po punkcích. Venózní anastomóza je stenotická.

Legenda k obrázku: AB – a.brachialis, VB – v.basilika, VAx – v.axilaris, VBr – v.brachialis, P – protéza, AA – arteriální anastomóza, VA – venózní anastomóza

 

 

CategoryFoto a Video